Wat is UX eigenlijk?

29 januari 2019 - Samuel

UX?! We horen het steeds vaker en bedrijven beginnen de waarde ervan steeds meer in te zien. Vooral nu is het essentieel om goede UX te hebben voor je digitale oplossingen, wil je als bedrijf toekomstbestendig zijn. Maar wat is UX nou eigenlijk?

Wat is UX?
Laten we beginnen met waar UX voor staat. UX staat voor User Experience, de ervaring van een gebruiker. Met alles wat je doet als mens brengt een bepaalde ervaring met zich mee, goed of slecht. User Experience Design richt zich op het optimaliseren van die ervaring, bijvoorbeeld welke ervaring een gebruikers heeft bij jouw product. Dit product kan een website, app en zelfs een fysiek product zijn. Wij richten ons in dit blog verder op websites.

UX zorgt ervoor dat websites ontworpen worden met oog op een zo prettig mogelijke ervaring voor de gebruiker. Goede UX zorgt ervoor dat gebruikers op een prettig, effieciente, eenvoudig en leuke manier hun doelen bereiken op een website.

Een goede ervaring ontwerpen
Je kan er als volgt naar kijken; aan de ene kant wordt de ervaring die iemand heeft op een website bepaald door hetgeen dat hij kan bereiken met de website. Elke eindgebruiker komt met bepaalde doelen en behoeftes naar een website; de gebruiker wilt informatie vinden, een afspraak plannen, een toegangskaart bestellen, content delen of op de hoogte blijven van bepaalde ontwikkelingen. Hij wilt zijn behoeftes bevredigen en zijn doelen behalen. Een website die dit niet faciliteert of heel moeilijk maakt zal geen goede ervaring opleveren. Wat de gebruiker voor zichzelf kan bereiken met de website bepaald de waarde van de website voor hem. Als bedrijf heb je dus controle over de waarde van jouw website voor de doelgroep. De waarde van jouw website wordt bepaald door de mate waarin de website de gebruiker helpt zijn behoeftes te vervullen.

Ten tweede kan de beleving van de gebruiker op een website worden bepaald door hoe de site functioneert. Dit beinvloed de emoties van de gebruiker. Bijvoorbeeld; wat ziet de gebruiker bij laadmomenten, wat gebeurt er wanneer de gebruiker iets fout heeft ingetikt, hoe worden bevestigingen of notificaties gecommuniceerd aan de gebruiker. Dit soort zaken dragen bij een aangename of onaangename beleving van de website. De waarde zoals we hiervoor hebben besproken wordt vooral door strategische en tactische beslissingen bepaald en de beleving van deze waarde zoals hiervoor besproken wordt vooral door design en interactieontwerp bepaald.

Hoe werkt dit dan?
Ten grondslag begint UX altijd met goed op de hoogte zijn van de behoeftes van de eindgebruikers. Om dit te achterhalen moet je eerst weten wie deze gebruikers zijn. Wanneer de doelgroep gedefinieerd is, kan bepaald worden op welke behoeftes de website gericht moet zijn. In de praktijk komt hier wat meer bij kijken, maar in essentie kan je met een goed beeld van de behoeftes van je eindgebruikers een website neerzetten die goed aansluit. Hoe meer je weet van jouw bezoekers hoe beter jij ervoor kan zorgen dat de ervaring van de website zo prettig mogelijk is.

Als jouw website het mogelijk maakt voor bezoekers om online afspraken te plannen dan zal de bezoeker dit zonder frustraties enverwarring moeten kunnen doen. Anders zal hij/zij geen goede ervaring overhouden aan de website. En er is dan sprake van slechte UX. Dit zal terug te zien zijn in de statistieken van deze website. Met UX achterhaal je welke frustraties de bezoeker heeft en vanuit welke behoeftes deze voortkomen. Hierdoor kan je de ervaring van de gebruiker voor bijvoorbeeld het plannen van een afsrpaak zo aangenaam mogelijk maken en op deze manier meer klantafspraken genereren.

Goed om te beseffen is dat de ervaring van de bezoeker op je website invloed heeft op de algemene indruk van het bedrijf. Dit zal o.a. beïnvloeden of de bezoeker jouw bedrijf zal aanbevelen bij anderen. Je kan begrijpen dat goede UX eigenlijk geen optie is maar een vereiste, wil een bedrijf zich online goed profileren. Dit geldt zeker voor de huidige tijd waarin we leven, waar klanten steeds meer opties hebben om uit te kiezen. UX op jouw website geeft jou een groot strategisch voordeel.

UX is en wordt langzaam maar zeker onmisbaar; Je kan beter te veel aandacht besteden aan goede UX dan te weinig.

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding